Privacy

De privacyclausules hierna zijn van toepassing op de website en op alle internetinitiatieven van Goesting in Gezondheid BVBA.

Goesting in Gezondheid BVBA, de verantwoordelijke voor de verwerking, hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Door het verstrekken van je persoonsgegevens op de website geef je aan Goesting in Gezondheid BVBA, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Bezoekers van de website kunnen zich via de website registreren. De persoonsgegevens die je bij de registratie ingeeft, worden door Goesting in Gezondheid BVBA opgenomen in haar klantenbestand.

Je persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt met het doel. Goesting in Gezondheid verzamelt, bewaart en verwerkt jouw gegevens om je aankoop op de website te verwerken, om de door jou gevraagde informatie of publicaties te bezorgen en om je te voorzien van haar diensten, onder andere om je informatie te sturen waarvan Goesting in Gezondheid denkt dat deze van belang is voor u, op voorwaarde dat u niet heeft aangegeven dat u bezwaar heeft om benaderd te worden voor deze doeleinden.

Bij elke communicatie via e-mail, geven wij je de mogelijkheid om je uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie

Goesting in Gezondheid BVBA legt logbestanden aan van het gebruik van de website op basis waarvan statistieken worden gegenereerd ten behoeve van een anonieme analyse van dit gebruik.

Goesting in Gezondheid BVBA verwerkt alleen die persoonsgegevens die in het voorkomend geval noodzakelijk zijn voor voornoemde doeleinden.

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Volgende gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor jouw: naam, voornaam, geboortedatum, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres. Indien je dat wenst, kan je je hiertegen op elk ogenblik verzetten.

Het is ons beleid om geen gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn aan derden te verkopen of te verhuren.

Gegevens van minderjarigen

Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden gebruik maken van onze diensten. Indien je minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), vragen wij je om geen persoonsgegevens aan ons over te maken.

Uw rechten

Je krijgt steeds toegang tot je persoonsgegevens en je kan deze op juistheid controleren en/of verbeteren. Je kan je gegevens tevens laten verwijderen. Hiertoe kan je contact opnemen met de webmaster of met Goesting in Gezondheid BVBA.

De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat je geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

Cookies

De website gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar jouw browser stuurt en dat nadien op je eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door jou gevraagde dienst. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard; je vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien je het gebruik van cookies uitschakelt in je browser, kunnen wij je geen correcte werking van de website garanderen.

Wijzigingen Privacy Statement

Goesting in Gezondheid BVBA behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen conform de geldende privacyregels.